Nowe konto  |  Zaloguj
konserwacja

Sprawność wszelkich części ruchomych wystawionych na wpływ klimatu, wilgoci i zanieczyszczeń ulega z czasem obniżeniu. Dla zachowania wysokiej sprawności, bezpieczeństwa i długiej eksploatacji niezbędna jest okresowa konserwacja. W przypadku eksploatacji w ciężkich warunkach zaleca się przeprowadzanie konserwacji częściej, niż podano. Zalecane narzędzia i terminy znajdziesz poniżej.

NARZĘDZIA DO KONSERWACJI

 •   Klucze imbusowe 5 mm

 •   Klucz dynamometryczny

 •   Szczypce do pierścieni sprężystych z cienkimi końcówkami

 •   Plastikowy młotek

 •   Klucz 24 mm (zalecany 6-boczny) nasadowy lub oczkowy

 •   Grzechotka do klucza nasadowego

 •   Mały wkrętak płaski

 •   Mały wkrętak krzyżakowy

 •   Przedłużenie (200 mm) do klucza nasadowego, z końcówką owiniętą płócienną taśmą izolacyjną klucz płaski 8 mm

 •   Okulary ochronne

TABELA MOMENTÓW DOKRĘCANIA

Śruby półki

60 in-lb (6,8 Nm)

Zespoły pokrywki górnej

30 - 40 in-lb (3,4 Nm)

Osie szczęk hamulca

60 in-lb (6,8 Nm)

Śruby popychaczy

50 in-lb (6,8 Nm)


SMARY I ŚRODKI CZYSZCZĄCE

 •   Odtłuszczacz

 •   Olej amortyzatorowy nie spulchniający uszczelek

 •   Wysokiej jakości smar z teflonem

  WAŻNE: dla najlepszych wyników nie stosuj smarów litowych. Niektóre smary litowe stają się lepkie, szarzeją i twardnieją po naniesieniu na tuleje ślizgowe. Jeżeli to nastąpi, widelec przestanie działać płynnie. Jeśli zamierzać stosować smar litowy, sprawdź jego jakość i jego stan przy okazji każdego przeglądu po 100 godzinach jazdy, aby upewnić się, że zachowuje się on właściwie. W razie wystąpienia jakich kolwiek oznak problemów zastosuj inny rodzaj smaru.


KONSERWACJA OKRESOWA

 • przed każdą jazdą
  Sprawdzaj następujące części:

1.       Przednie koło i zacisk piasty - czy są poprawnie zamocowane i wyregulowane

2.       Widelec - czy nie ma widocznych oznak uszkodzenia (półka, łącznik, golenie, nogi ruchome, haki)

3.       Linkę hamulca przedniego - czy przebiega prawidłowo

4.       Klocki hamulca przedniego - czy przylegają właściwie do obręczy

5.       Dźwignię hamulca przedniego - czy jest właściwie wyregulowana

6.       Łożyska widelca - czy dobrze funkcjonują i są wyregulowane

Po każdej jeździe otrzyj i wytrzyj do sucha widelec, staraj się nie nalać wody do jego wnętrza na styku goleni z nogami ruchomymi.

 

 • co tydzień lub 8 godzin jazdy
  Co pewien czas wyczyść i nasmaruj golenie widelca i sprawdź śruby, czy są dobrze dokręcone. Postępuj następująco:

1.       Zdejmij harmonijkowe ochraniacze z nóg ruchomych widelca, wytrzyj do czysta golenie i uszczelki. Nanieś 2-3 krople oleju z teflonem na golenie w okolicy uszczelki.

2.       Załóż ponownie ochraniacze harmonijkowe, wciskając ich krawędzie w rowek uszczelki, stosując niewielki wkrętak o płaskim ostrzu. Zaczep ochraniacz o rowek z tyłu i poruszaj ochraniaczem wokół górnej rury aby całkowicie zaczepić jego dolną krawędź za łącznikiem. Niewielka ilość oleju na trących powierzchniach ułatwi operację.

3.       Sprawdź śruby półki, łącznika i osie szczęk hamulców, czy są dobrze dokręcone.

4.       Powtórz procedurę dla drugiej nogi widelca.

 

 • po roku lub co 100 godzin jazdy
  Po upływie tego czasu oczyść i nasmaruj i wymień olej. Aby oczyścić i nasmarować zespoły sprężyn, tulei ślizgowych i uszczelek postępuj następująco:

1.       Zamocuj rower w stojaku warsztatowym, odłącz linkę hamulca przedniego i wyjmij przednie koło. (Nie należy demontować hamulców).

2.       Umieść puszkę na olej pod nogami ruchomymi widelca

3.       Odkręć pokrywki górne kluczem płaskim lub nasadowym 24 mm.

4.       Wyjmij zespół sprężyn i wyczyść środkiem odtłuszczającym. Wytrzyj do sucha.

5.       Sprawdź wysokość sprężyn. W razie potrzeby wymień.

6.       Odkręć częściowo śruby mocujące kluczem imbusowym 5 mm i uderz je mocno plastikowym młotkiem, aby odłączyć popychacze od nóg ruchomych widelca, po czym wykręć śruby całkowicie. Olej z systemu zaworów (np: HydraCoil) wyleje się przez otwory u dołu nóg ruchomych widelca, gdy wyjmiesz śruby. Wyciekający olej wlej do puszki.

7.       Zsuń całkowicie z goleni zespół nóg ruchomych i łącznika. Olej będzie nadal wyciekał z goleni widelca. Zdejmij ochraniacze harmonijkowe.

8.       Wyczyść golenie widelca i sprawdź, czy są zużyte lub uszkodzone (wgniecenia, rysy itp.).

9.       Wyczyść ochraniacze harmonijkowe i wsuń na golenie.

10.    Wylej resztę oleju z nóg ruchomych. Następnie wyczyść od środka nogi ruchome, tuleje ślizgowe (po dwie na każdą nogę) i uszczelki. Zalecany do tej operacji jest 20-cm przedłużacz do klucza nasadowego owinięty nie strzępiącą szmatką.

WAŻNE: wyczyść dolne tuleje ślizgowe, umieszczone ok. 15cm od wierzchołka

11.    Nanieś smar na powierzchnie czterech tulei ślizgowych, wnętrze nóg ruchomych i wypełnij smarem szczelinę pomiędzy krawędziami uszczelki.

WAŻNE: nie stosuj smaru litowego. Będzie on reagował z powierzchnią tulei ślizgowych

12.    Wyjmij zespoły tłumików z goleni przy pomocy szczypiec do pierścieni sprężystych z cienkimi końcówkami. Zapamiętaj kierunek ułożenia i kolejność demontażu części. Zespół tłumika (w prawej nodze ruchomej) składa się z: trzonu popychacza, pierścienia ślizgowego, sprężyny skoku negatywnego, opory sprężyny, tłoczka, zaworów i podkładek falistych. W lewej nodze znajduje się popychacz, sprężyna skoku negatywnego, opora sprężyny, pierścień ślizgowy oraz tłoczek.

13.    Wylej do końca olej z zespołów tłumików/popychaczy. Sprawdź, czy są zużyte lub uszkodzone. Zainstaluj ponownie oczyszczone i suche tłumiki w dolnej części goleni.

14.    Załóż pierścienie sprężyste, zwrócone ostrą zewnętrzną krawędzią w stronę rowka w goleniach. Upewnij się, że podkładki tłumika i pierścień sprężysty są zamontowane we właściwej kolejności, a pierścienie sprężyste w pełni osiadły w rowkach goleni.

WAŻNE: pierścień sprężysty musi być skierowany we właściwym kierunku, zwrócony ostrą krawędzią na zewnątrz i w pełni osadzony w rowkach goleni.

15.    Posmaruj olejem golenie pod ochraniaczami harmonijkowymi.

16.    Nałóż zespół łącznika i nóg widelca na golenie, ostrożnie zakładając górną krawędź uszczelki na końcówki goleni, a następnie delikatnie poruszaj jednoczęściowym zespołem nóg widelca, aby trafić goleniami w dolne tuleje ślizgowe. Jeśli montaż przebiega poprawnie, trzony tłumika i popychacza nie tłumionego będą widoczne przez otwory w denkach nóg ruchomych.

17.    Jeśli to konieczne, załóż nowe podkładki i podkładki samohamowne na każdą ze śrub popychaczy. Powierzchnia plastikowa musi być zwrócona ku nogom ruchomym widelca, a powierzchnia aluminiowa - w stronę łba śruby.

18.    Wkręć śruby mocujące, stosując przeciwwykręceniowy niebieski Loctite na śruby stalowe. Stosując klucz imbusowy 5 mm dokręć z siłą do 60 in-lb (6,8 Nm).

19.    Wymień olej w widelcu, wlewając odpowiednią ilość oleju do górnych otworów goleni.

WAŻNE: nie przekrocz podanych ilości oleju. Zbyt mała ilość spowoduje słabe tłumienie, zbyt duża - ograniczy skok i spowoduje twarde dobijani.

20.    Załóż ponownie ochraniacze harmonijkowe, wciskając ich krawędzie w rowek uszczelek Resi-wiper, stosując niewielki wkrętak o płaskim ostrzu. Zaczep ochraniacz o rowek z tyłu i poruszaj ochraniaczem wokół górnej rury, aby całkowicie zaczepić jego dolną krawędź za łącznikiem. Pokręcanie i ściskanie ochraniacza, jak również niewielka ilość oleju na trących powierzchniach ułatwi operację.

21.    Włóż zespół elementów amortyzujących w goleń, wkręcając pierwsze zwoje nasmarowanego gwintu pokrywki ręcznie.

22.    Dokręć pokrywkę z siłą 20-30 in-lb (2,3 - 3,4 Nm). To wynosi około 30 - 60 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, od momentu zrównania się pokrywki z wierzchołkiem goleni.

Artykuły